.FK-20 Gold Turn Flying Kama | Buki Yuushuu

FK-20 Gold Turn Flying Kama

$80.00

“Please select your options”

  • Optional – Add Custom Personalization

    Input your name for personalization on weapon

    Reset options
SKU: N/A Category: